• 2

  Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών στην Κοινωνία της Γνώσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών.

 • 1

  Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

 • 3

  Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στην ανάλυση και τον σχεδιασμό σύγχρονων ασύρματων δικτύων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων νέας γενιάς, καθώς και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και υπηρεσιών για το μελλοντικό Διαδίκτυο.

 • 5

  Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών στην Κοινωνία της Γνώσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των φοιτητών κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013.

 • 4

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και έρευνας στο σχεδιασμό σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και νέων δικτυακών υπηρεσιών από στελέχη που διαθέτουν τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο. Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένες, διεπιστημονικές γνώσεις, τόσο των σύγχρονων τεχνολογιών στις τηλεπικοινωνίες, όσο και λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης, ώστε εξειδικευμένοι επιστήμονες να στελεχώσουν τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιστημονικές και Κοινωνικές Δραστηριότητες και Διευκολύνσεις

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

handsΟι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Προϋποθέσεις απόκτησης «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Ικανότητας» στο Ειδικό Αντικείμενο (ΠΕ86, Πληροφορική)


Περισσότερα »

Ακαδημαϊκά Συγγράμματα Μελών ΔΕΠ

Security and Privacy in Mobile and Wireless Networking

Security and Privacy in Mobile and Wireless Networking Στέφανος Γκρίτζαλης

Year: 2009

ISBN: 9781905886906

Public Key Infrastructure

Public Key Infrastructure Στέφανος Γκρίτζαλης

Publisher: Springer, 2004

ISBN: 978-3-540-22216-3

Information Security

Information Security Στέφανος Γκρίτζαλης

Publisher: Springer, 2006

ISBN: 978-3-540-38341-3

Foundations and Trends in Smart Learning

Foundations and Trends in Smart Learning Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 194 pages

ISBN: 978-981-13-6908-7

Digital Technologies: Sustainable Innovations for improving Teaching and Learning

Digital Technologies: Sustainable Innovations for improving Teaching and Learning Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 310 pages

ISBN: 978-3-319-73417-0

Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Έκδοση: 1η/2014

Κωδικός ISBN: 978-960-93-6691-5

New Directions in Wireless Communications Systems: From Mobile to 5G

New Directions in Wireless Communications Systems: From Mobile to 5G Αθανάσιος Κανάτας

Hardcover: 541 pages

ISBN: 9781498785457 - CAT# K30200

Ασύρματες Επικοινωνίες (2η έκδοση)

Ασύρματες Επικοινωνίες (2η έκδοση) Αθανάσιος Κανάτας

Έτος Έκδοσης: 2017 (2η Έκδοση)

ISBN: 978-960-491-112-7

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (2η έκδοση)

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (2η έκδοση) Αθανάσιος Κανάτας

Έτος Έκδοσης: 2017 (2η Έκδοση)

ISBN: 978-960-418-745-4

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2017 (Β έκδοση)

ISBN: 978-618-5066-82-6

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Θεωρία Fourier

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Θεωρία Fourier Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2017 (Β Έκδοση)

ISBN: 978-618-5066-83-3

Στατιστικές Μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες

Στατιστικές Μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2017 (Β έκδοση)

IISBN: 978-618-5066-81-9

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική των Επιχειρήσεων

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική των Επιχειρήσεων Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος έκδοσης: 2017

ISBN: 978-618-5309-10-7

Competencies, Challenges and Changes in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age

Competencies, Challenges and Changes in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age Δημήτριος Σάμψων

Publisher: Springer International Publishing; 2016

Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth–Space Systems

Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth–Space Systems Αθανάσιος Κανάτας

Publisher: CRC Press; 2016 edition (May 23, 2016)

Αριθμός Σελίδων: 353

Μεταρρυθμίσεις και Προοδευτικός Πατριωτισμός

Μεταρρυθμίσεις και Προοδευτικός Πατριωτισμός Ιωάννης Μανιάτης

Έτος Έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 486

ISBN13: 9789600232387

E-Learning Systems, Environments and Approaches

E-Learning Systems, Environments and Approaches Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 329 pages

Publisher: Springer International Publishing; 2015

Στατιστικές Μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες

Στατιστικές Μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 976

ISBN: 978-618-82398-0-7

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 960

ISBN: 978-960-93-7293-0

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (2η έκδοση)

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (2η έκδοση) Αθανάσιος Κανάτας

Έτος Έκδοσης: 2013 (2η Έκδοση)

Αριθμός Σελίδων: 850

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Θεωρία Fourier

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Θεωρία Fourier Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2014

Αριθμός σελίδων: 944

ISBN: 978-960-93-6689-2

Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης για Οικονομικά & Διοικητικά Προβλήματα

Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης για Οικονομικά & Διοικητικά Προβλήματα Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2013

Αριθμός σελίδων: 800

ISBN: 978-960-93-5080-8

Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος: Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης

Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος: Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης Ιωάννης Μανιάτης

Έτος Έκδοσης: 2012

Αριθμός σελίδων: 300

ISBN13: 9789601424507

Η πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης

Η πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης Ιωάννης Μανιάτης

Έτος Έκδοσης: 2009

Αριθμός σελίδων: 181

ISBN: 978-960-14-2046-2

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου Ιωάννης Μανιάτης

Έτος Έκδοσης: 2003

Αριθμός σελίδων: 304

ISBN: 960-431-216-2

Entertainment Computing - ICEC 2014

Entertainment Computing - ICEC 2014 Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος

Hardcover: 248 pages

Publisher: Lecture Notes in Computer Science - Springer 2014

Artificial Intelligence Applications and Innovations

Artificial Intelligence Applications and Innovations Ηλίας Μαγκλογιάννης

Hardcover: 520 pages

Publisher: Springer; 2012 edition (October 8, 2012)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2012)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2012) Ηλίας Μαγκλογιάννης

Paperback: 399 pages

Publisher: Springer; 2012 edition (May 4, 2012)

Organized Adaptation in Multi-Agent Systems

Organized Adaptation in Multi-Agent Systems Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 377 pages

Publisher: Springer, 2011

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2010)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2010) Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 430 pages

Publisher: Springer 2010

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2008)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2008) Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 444 pages

Publisher: Springer 2008

Engineering Societies in the Agents World VIII

Engineering Societies in the Agents World VIII Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 351 pages

Publisher: Springer, 2008

Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning

Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 347 pages

Publisher: Springer US; September 2014

Data Intensive Storage Services for Cloud Environments

Data Intensive Storage Services for Cloud Environments Δημοσθένης Κυριαζής

Hardcover: 342 pages

ISBN: 978-1466639348

Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds

Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds Δημοσθένης Κυριαζής

Hardcover: 330 pages

ISBN: 978-1609608279

Parasitic Antenna Arrays for Wireless MIMO Systems

Parasitic Antenna Arrays for Wireless MIMO Systems Αθανάσιος Κανάτας

Hardcover: 246 pages

Publisher: Springer; 2014 edition (September 30, 2013)

Image and Signal Processing for Networked eHealth Applications

Image and Signal Processing for Networked eHealth Applications Ηλίας Μαγκλογιάννης

Paperback: 120 pages

Publisher: Morgan & Claypool Publishers (March 15, 2006)

Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering

Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering Ηλίας Μαγκλογιάννης

Hardcover: 408 pages

ISBN: 978-1-58603-780-2

Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age

Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 325 pages

Publisher: Springer US; November 2012

Towards Learning and Instruction in Web 3.0

Towards Learning and Instruction in Web 3.0 Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 325 pages

Publisher: Springer US; January 2012

Peer-to-Peer Query Processing over Multidimensional Data

Peer-to-Peer Query Processing over Multidimensional Data Χρήστος Δουλκερίδης

Springer; 2012 edition (April 13, 2012)

Hardcover: 96 pages

Eπιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης

Eπιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Φωτεινή Παρασκευά

Έτος Έκδοσης: 2008

Αριθμός σελίδων: 210

ISBN: 978-960-407-188-3

Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Γεώργιος Βούρος

Έτος Έκδοσης: 2002

Αριθμός σελίδων: 244

ISBN: 960-538-373-X

Σύγχρονη κρυπτογραφία

Σύγχρονη κρυπτογραφία Σωκράτης Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών)

Έτος Έκδοσης: 2011

Αριθμός σελίδων: 728

ISBN: 9607182766

Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές

Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές Μαρίνος Θεμιστοκλέους

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός σελίδων: 354

ISBN: 9789609323819

Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age

Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age Δημήτριος Σάμψων

1st edition (November 27, 2010)

Hardcover: 250 pages

Learning and Instruction in the Digital Age

Learning and Instruction in the Digital Age Δημήτριος Σάμψων

1st edition (March 10, 2010)

Hardcover: 432 pages

Handbook on Information Technologies for Education and Training

Handbook on Information Technologies for Education and Training Δημήτριος Σάμψων

2nd edition (June 26, 2008)

Hardcover: 466 pages

Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός σελίδων: 744

Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices

Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

1 edition (December 22, 2007)

Hardcover: 496 pages

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Συμεών Ρετάλης

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός Σελίδων: 130

ISBN: 978-960-387-839-1

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Έτος Έκδοσης: 2009

Αριθμός Σελίδων: 559

ISBN: 978-960-930872-4

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών Σωκράτης Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών)

Έτος Έκδοσης: 2006

Αριθμός Σελίδων: 508

ISBN: 9607530810

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών)

Έτος Έκδοσης: 2004

Αριθμός Σελίδων: 560

ISBN: 9789608105577

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών Σωκράτης Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών)

Έτος Έκδοσης: 2003

Αριθμός Σελίδων: 954

ISBN: 9789607530455
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Ανακοινωσεις / Εκδηλωσεις

Εγγραφείτε στις Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις μέσω RSS Τροφοδοσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ »


Νεα του Τμηματος / Διακρισεις

Εγγραφείτε στις Ανακοινώσεις μέσω RSS Τροφοδοσίας

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ »


Επιστημονικο Πεδιο, Εισακτεοι & Βασεις

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
  • – 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών» και
  • – 5ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορική»
 • ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (2019): 14.492 μόρια