Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

Εκτύπωση

Στόχος

Στη σημερινή εποχή, τα κινητά τηλέφωνα εμφανίζονται με πολλά χαρακτηριστικά όπως GPS, acceleration sensors και οθόνες αφής αλλά και με εξελιγμένο λογισμικό με το οποίο η πλατφόρμα του κινητού μπορεί να αποκτήσει έξυπνες ιδιότητες (δημιουργία smart phones). Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν εφαρμογές στην πλατφόρμα Android για κινητές συσκευές. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Android, τη διαδικασία να δημιουργήσουν εφαρμογές για κινητές συσκευές και να ενεργοποιήσουν υπηρεσίες για έξυπνα τηλέφωνα.

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση «έξυπνων» κινητών συσκευών (smart phones/devices) και τις αρχιτεκτονικές τους. Απαιτήσεις για έξυπνες κινητές συσκευές. Λειτουργίες για έξυπνες κινητές συσκευές. Αναφορά στο Λειτουργικό Linux και παρουσίαση της Αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας Android.
 • Android SDK: Βασικές έννοιες, μοντέλο Android εφαρμογών, επισκόπηση Android SDK. Download/configure android SDK. Εισαγωγή στα android development tools για δημιουργία εφαρμογών από την αρχή. Εξοικείωση με τον android emulator.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Android SDK και Eclipse framework (1): Σχεδιασμός User Interface: χρήση XML layouts (σύγκριση με java powered layouts), basic widgets (labels, check boxes, buttons, input boxes, etc), containers (widget collections), input method framework, drop-down menus, fonts. Εισαγωγή σε διαφορετικές μεθόδους layout. Παραδείγματα και εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Android SDK και Eclipse framework (2). Παραδείγματα και εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Android SDK και Eclipse framework (3). Παραδείγματα και εργαστηριακές ασκήσεις. Παρουσίαση των «Course Projects»
 • The Webkit browser: δημιουργία εφαρμογών μέσω browser. Εισαγωγή στο mobile browsing και webkit engine. Δημιουργία απλών εφαρμογών και ενσωμάτωση του webkit browser.
 • Εσωτερική επικοινωνία τηλεφωνικής συσκευής, δημιουργία εφαρμογών και Activities: εξοικείωση με τη διαδικασία και προτεραιότητες για τη δημιουργία εφαρμογών, δημιουργία και αξιοποίηση resources, android activities.
 • Content Providers: χρήση και δημιουργία content providers. Intents: δημιουργία intent filters.
 • Εφαρμογές σχετικές με τον χειρισμό τηλεφωνικών κλήσεων: πρόσβαση σε τοπικές βάσεις δεδομένων, δημιουργία και ενεργοποίηση υπηρεσιών (π.χ. δημιουργία group αριθμών τηλεφώνου), location based services GPS, χρήση media API, SD cards, SMS και email. Εμφάνιση περιεχομένου audio και video.
 • Μεταφορά προγραμμάτων από τον emulator σε πραγματική συσκευή: χειρισμός multiple screen sizes και resolutions. Εξέταση εφαρμογών με χρήση WiFi.
 • Mark L. Murphy, Beginning Android 2: Begin the journey toward your own successful Android 2 applications, Apress 2010.
 • Sayed Y. Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean: Pro Android 2: Covers Google’s Android 2 Platform including advanced topics such as OpenGL, Widgets, Text to Speech, Multi-Touch, and Titanium Mobile, Apress 2010.
 • Reto Meier, Professional Android 2 Application Development, Wrox Programmer to Programmer, Wiley Publishing, 2010.
 • F. Ableson, C. Collins, R. Sen, “Unlocking Android: A Developer’s Guide”, Manning Publications, 2009.
 • E. Burnette, “Hello, Android (3rd edition): Introducing Google’s Mobile Development Platform”, Pragmatic Bookshelf, 2010.
 • M. L. Murphy, “Android Programming Tutorials”, 3rd Edition, CommonsWare, 2010.
 • J. Steele, N. To, “The Android Developer’s Cookbook: Building Applications with the Android SDK”, Addison-Wesley Professional, 2010.
 • P.J. Deitel, H. M. Deitel, A. Deitel, M. Morgano “Android for Programmers: An App-Driven Approach”, Prentice Hall, July 2011.